polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności oraz plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) w ramach strony internetowej http://filologika.pl, której administratorem jest Kornelia Farynowska. Aby skontaktować się z administratorem, wyślij e-mail na adres filologika.pl@gmail.com.

1. Definicje

a) Administrator – Kornelia Farynowska, osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej,

b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://filologika.pl,

c) Użytkownik – każdy, kto przegląda Stronę, i/lub korzysta z dostępnych na niej funkcji.

2. Dane osobowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak wysyłanie e-maili, dodawanie komentarzy, zapis na newsletter. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by korzystać z dodatkowych funkcji Strony.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Użytkownik może kierować pytania na adres e-mail filologika.pl@gmail.com.

Użytkownik ma prawo do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) zmiany, sprostowania, uaktualnienia bądź uzupełnienia danych osobowych,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) firmie ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów – hostingodawcy strony,

b) firmie Disqus, 717 Market St, San Francisco, CA 94103 – wtyczce obsługującej komentarze na blogu.

c) firmie MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – witrynie obsługującej newsletter bloga.

3. Pliki cookies
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje, które wysyła Strona, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania Strony.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, by uniemożliwić przechowywanie ciasteczek na urządzeniu Użytkownika, ale w takim przypadku korzystanie ze Strony może być utrudnione.

Administrator przechowuje ciasteczka w celu analizy statystyk Strony oraz zapewnienia prawidłowego działania Strony.

4. Logi
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie Użytkownika jest zapisywane w logach serwera, które obejmują między innymi adres IP Użytkownika, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji określonej osoby. Stanowią jedynie materiał pomocniczy do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest udostępniania osobom nieupoważnionym do zarządzania serwerem.

5. Inne technologie
Administrator może stosować następujące technologie śledzące działania Użytkownika:

a) piksel konwersji Facebooka – by zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania marketingowe,

b) kod śledzenia Google Analytics – by analizować statystyki Strony.